បន្ទះតុបតែង

  • បន្ទះតុបតែង GaoLin

    បន្ទះតុបតែង GaoLin

    បន្ទះតុបតែងប្រើប្រាស់បន្ទះដង់ស៊ីតេដែលមានគុណភាពខ្ពស់ បន្ទះភាគល្អិត និងបន្ទះក្តារបន្ទះពីម៉ាក GaoLin ដែលធានាបាននូវដំណើរការល្អក្នុងការរក្សាភាពរាបស្មើនៃបន្ទះ ស្ថេរភាពរចនាសម្ព័ន្ធ និងភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយ។